Wijziging in het bestuur

Na ruim 40 jaar zich met tomeloze geestdrift en enthousiasme als vrijwilliger te hebben ingezet, heeft op 14 januari 2019 de heer P. van Staaveren zich teruggetrokken als bestuurslid. 

Het bestuur kijkt dan ook met veel respect terug op de verrichte werkzaamheden en de zaken die door de heer Van Staaveren zijn verwezenlijkt. Wij zijn dankbaar dat hij zo een lange tijd voor de stichting bezig heeft willen zijn. Wij wensen hem nog vele gezonde jaren samen met zijn vrouw en overige dierbaren toe. 

De heer Van Staaveren wordt opgevolgd door de heer W. Oostwouder die per 14 januari als medebestuurder en beheerder is benoemd. Hem wensen wij een hele goede tijd in het bestuur toe.