Het Corona-virus en de Begraafplaats

Ongetwijfeld volgt u allen het nieuws met de maatregelen die onze overheid op advies van de deskundigen neemt en mogelijk nog meer zou kunnen nemen.

Ook de Uitvaartbranche heeft en krijgt hiermee te maken. In nieuwsuitzendingen wordt dan ook geboden om met een maximaal aantal directe familieleden en belangstellenden aanwezig te zijn.

Onze begraafplaats zelf verzorgt alleen de voorbereidende werkzaamheden zoals het openen en weer sluiten van de graven.

Alle verdere handelingen worden door de uitvaarverzorgers voorbereid en gedaan. Laat u dan ook door hen voorlichten. 

Wij verzoeken u dan ook dringend om daaraan zonder meer gevolg te geven.

De landelijke organisatie van begraafplaatsen (LOB), waarvan Begraafplaats Houtrijk en Polanen  te Zwanenburg lid is, heeft recentelijk ook een nieuwsbrief laten uitgaan die wel meer gericht is aan Uitvaartverzorgers en de beheerders van de begraafplaatsen die wel zelf vele handelingen verrichten doch ook wordt daarbij verwezen naar de adviezen van het RIVM.

Voor de volledigheid laten wij hieronder toch de LOB nieuwsbrief meegaan.

Bestuur Begraafplaats Houtrijk en Polanen