Melding graf 2C-3-F

Het bestuur van de stichting Hervormde begraafplaats Houtrijk en Polanen te Halfweg  laat weten , dat het voornemens is  om graf 2C-3-F  waarin begraven liggen dhr. en mevr. Leich – Stegeman te gaan verwijderen. 

Sinds nov 2018 is bij het graf een mededeling geplaatst met het verzoek aan de rechthebbende zich te melden. 

Tot op moment van vandaag is daar geen reactie op gekomen en op basis van het gestelde in het reglement van de begraafplaats i.c. Hoofdstuk 8 art.20 lid 3   en Hoofdstuk 9  art.21 lid 1c  heeft het bestuur besloten tot het  gestelde in de eerste regel .

Tot uiterlijk 31 oktober 2020 is er de mogelijkheid om te reageren . 

Indien iemand vragen omtrent dit graf wil stellen kan dat op de mail : graven@begraafplaatszwanenburg.nl

Overige schriftelijke reacties kunt eventueel sturen naar:

Begraafplaats Zwanenburg, Postbus 260, 1160 AG  Zwanenburg