Begaanbaarheid paden op de begraafplaats

Naar aanleiding van klachten over de bereikbaarheid van graven door mensen in bezit van een rollator of scootmobiel kan het bestuur u mededelen dat hier stapsgewijs wat aan gedaan gaat worden.

Waar mogelijk zal er grind worden weggehaald, wat al een hoop zal schelen voor de begaanbaarheid.

Getracht zal worden om de ons bekende gevallen als eerste aan te pakken.

Mocht iemand vinden dat een pad naar een bepaald graf niet makkelijk is te begaan dan verneemt het bestuur dat graag en zal er bekeken worden of er versneld iets aan kan worden gedaan.

De manier om iets te melden vindt u in de mededelingenkast aan het begin van de graven (even na de aula).

Het bestuur