Zwanenburg-Halfweg Gedenkt 2020

MEDEDELING

Bij het vaststellen van de datum 30 oktober 2020 was er nog geen sprake van het corona virus.

Dat heeft helaas op nagenoeg alles om ons heen een grote invloed gekregen waardoor wij hebben moeten besluiten om dit jaar over te slaan. Op dit moment is het nog niet helemaal duidelijk hoe de situatie over enkele maanden zal blijken te zijn. Wij vrezen dan ook dat de tijd op dat moment veel te kort zal blijken om alles nog te organiseren.

Mocht de afstand van 1,5 meter alsnog gehandhaafd blijven, dan is dat in de dan op de begraafplaats aanwezige schaarse verlichting niet te garanderen en te controleren.

Hoezeer het ons ook spijt hebben wij dit besluit moeten nemen.

Wij hebben vertrouwen in de toekomst en hopen volgend jaar weer samen met u deze herdenking te mogen beleven.

Bestuur Begraafplaats Houtrijk & Polanen en Comissie Zwanenburg – Halfweg Gedenkt