MEDEDELING

Voor een 18-tal particuliere (huur)graven hebben wij bericht ontvangen dat de huur van deze graven niet langer worden verlengd. Van de rechthebbenden hebben wij daarvoor de afstandsverklaring ontvangen. De te verwijderen gedenkstenen worden van een rode stip voorzien met uitzondering van twee graven waarvan de geplaatste gedenksteen retour gaat naar de rechthebbende. Het feitelijke ruimen geschiedt op een later tijdstip.

Bij de algemene graven in vak G van de begraafplaats is van een 10-tal graven de vaste huurtermijn van 10 jaar weer afgelopen. Ook van deze graven zullen de aanwezige gedenkstenen worden verwijderd. Ook deze stenen worden van een rode stip voorzien en ook hier weer met uitzondering van vier gedenkstenen die weer teruggaan naar de rechthebbende. Uit twee algemene graven worden na opgraven de stoffelijke resten van twee personen nu samen in een nieuw uit te geven particulier graf herbegraven. De twee gedenkstenen worden hierbij overgeplaatst.

De planning is om de werkzaamheden in november dit jaar te gaan uitvoeren.

De desbetreffende rechthebbenden zullen over de juiste datum op de hoogte worden gebracht.