Vervolg-mededeling

Intussen zijn de als hieronder omschreven graven, iets later dan gepland, van de rode stip voorzien.

De juiste datum van het verwijderen dan wel ophalen van de stenen zal tijdig aan de betreffende rechthebbenden

worden gemeld.