Zwanenburg-Halfweg Gedenkt 2021

Geen echte “Lichtjesavond” want nu overdag op 30 oktober a.s.

Vorig jaar kon deze herdenk-/gedenk- avond wegens de Corona niet doorgaan.

Op het moment dat de commissie met de voorbereidingen voor deze avond zou beginnen was er nog geen duidelijkheid over mogelijke versoepelingen. Nu dat er intussen wel een versoepeling van de regels heeft plaatsgehad is de tijd veel te kort geworden om voor de avond zoals we dat samen waren gewend, alles alsnog te organiseren. Toch willen wij graag iedereen de gelegenheid bieden even stil te staan om herinneringen te koesteren aan hen die ons recent, dan wel langer geleden zijn ontvallen. De begraafplaats aan de Kerkhoflaan te Zwanenburg zal op zaterdag 30 oktober aanstaande daarvoor de gehele dag van 10 tot 16 uur via het grote hek toegankelijk zijn. Op het voorplein zullen zoals gebruikelijk weer gerbera’s en nu ook rode kaarsen aanwezig zijn om deze op het graf te leggen / plaatsen ten teken van herinnering. Voor informatie zal bij de ingang een tent aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden.