Melding graf 2C-3-F

Het bestuur van de stichting Hervormde begraafplaats Houtrijk en Polanen te Halfweg  laat weten , dat het voornemens is  om graf 2C-3-F  waarin begraven liggen dhr. en mevr. Leich – Stegeman te gaan verwijderen.  Sinds nov 2018 is bij het graf een mededeling geplaatst met het verzoek aan de rechthebbende zich te melden.  Tot op moment van vandaag is …