Vervolg-mededeling

Intussen zijn de als hieronder omschreven graven, iets later dan gepland, van de rode stip voorzien. De juiste datum van het verwijderen dan wel ophalen van de stenen zal tijdig aan de betreffende rechthebbenden worden gemeld.

MEDEDELING

Voor een 18-tal particuliere (huur)graven hebben wij bericht ontvangen dat de huur van deze graven niet langer worden verlengd. Van de rechthebbenden hebben wij daarvoor de afstandsverklaring ontvangen. De te verwijderen gedenkstenen worden van een rode stip voorzien met uitzondering van twee graven waarvan de geplaatste gedenksteen retour gaat naar de rechthebbende. Het feitelijke ruimen …

Begaanbaarheid paden op de begraafplaats

Naar aanleiding van klachten over de bereikbaarheid van graven door mensen in bezit van een rollator of scootmobiel kan het bestuur u mededelen dat hier stapsgewijs wat aan gedaan gaat worden. Waar mogelijk zal er grind worden weggehaald, wat al een hoop zal schelen voor de begaanbaarheid. Getracht zal worden om de ons bekende gevallen …

DE PIETER VAN STAAVEREN KLOKKENSTOEL

Het stichtingsbestuur heeft besloten om als dank en waardering van de werkzaamheden, die de heer Van Staaveren als vrijwilliger meer dan 40 jaar voor de stichting heeft verricht de klokkenstoel op de begraafplaats naar hem te vernoemen.  De heer van Staaveren heeft zich in het bijzonder ingespannen om de klok uit de grote kerk voor …