Zwanenburg-Halfweg Gedenkt 2020

MEDEDELING Bij het vaststellen van de datum 30 oktober 2020 was er nog geen sprake van het corona virus. Dat heeft helaas op nagenoeg alles om ons heen een grote invloed gekregen waardoor wij hebben moeten besluiten om dit jaar over te slaan. Op dit moment is het nog niet helemaal duidelijk hoe de situatie […]

Mededeling

Inmiddels is op de gedenktekens van 14 graven een rode stip aangebracht. Op een 15e graf kon dit niet omdat er nimmer een gedenkteken werd geplaatst. De huurtermijn van deze graven is geëindigd en door de rechthebbenden is verklaard dat van de mogelijkheid tot verlengen geen gebruik meer zal worden gemaakt. Het verwijderen en ophalen […]

Het Corona-virus en de Begraafplaats

Ongetwijfeld volgt u allen het nieuws met de maatregelen die onze overheid op advies van de deskundigen neemt en mogelijk nog meer zou kunnen nemen. Ook de Uitvaartbranche heeft en krijgt hiermee te maken. In nieuwsuitzendingen wordt dan ook geboden om met een maximaal aantal directe familieleden en belangstellenden aanwezig te zijn. Onze begraafplaats zelf […]

DE PIETER VAN STAAVEREN KLOKKENSTOEL

Het stichtingsbestuur heeft besloten om als dank en waardering van de werkzaamheden, die de heer Van Staaveren als vrijwilliger meer dan 40 jaar voor de stichting heeft verricht de klokkenstoel op de begraafplaats naar hem te vernoemen.  De heer van Staaveren heeft zich in het bijzonder ingespannen om de klok uit de grote kerk voor […]