Zwanenburg-Halfweg Gedenkt 2021

Geen echte “Lichtjesavond” want nu overdag op 30 oktober a.s. Vorig jaar kon deze herdenk-/gedenk- avond wegens de Corona niet doorgaan. Op het moment dat de commissie met de voorbereidingen voor deze avond zou beginnen was er nog geen duidelijkheid over mogelijke versoepelingen. Nu dat er intussen wel een versoepeling van de regels heeft plaatsgehad …

Toegang via “inloophek” op de begraafplaats

Ongetwijfeld zal het bezoekers aan de begraafplaats zijn opgevallen dat het inloophek tijdens de openingstijden continu open staat. Ondanks de aangebrachte nieuwe bekabeling en nieuwe instellingen bleek het inloophek toch een eigen leven te willen lijden. Na aanvulling op de besturing en aanbrengen van een nieuwe motor is besloten om de besturing zodanig in te …

Vervolg-mededeling

Intussen zijn de als hieronder omschreven graven, iets later dan gepland, van de rode stip voorzien. De juiste datum van het verwijderen dan wel ophalen van de stenen zal tijdig aan de betreffende rechthebbenden worden gemeld.

MEDEDELING

Voor een 18-tal particuliere (huur)graven hebben wij bericht ontvangen dat de huur van deze graven niet langer worden verlengd. Van de rechthebbenden hebben wij daarvoor de afstandsverklaring ontvangen. De te verwijderen gedenkstenen worden van een rode stip voorzien met uitzondering van twee graven waarvan de geplaatste gedenksteen retour gaat naar de rechthebbende. Het feitelijke ruimen …

Begaanbaarheid paden op de begraafplaats

Naar aanleiding van klachten over de bereikbaarheid van graven door mensen in bezit van een rollator of scootmobiel kan het bestuur u mededelen dat hier stapsgewijs wat aan gedaan gaat worden. Waar mogelijk zal er grind worden weggehaald, wat al een hoop zal schelen voor de begaanbaarheid. Getracht zal worden om de ons bekende gevallen …

Melding graf 2C-3-F

Het bestuur van de stichting Hervormde begraafplaats Houtrijk en Polanen te Halfweg  laat weten , dat het voornemens is  om graf 2C-3-F  waarin begraven liggen dhr. en mevr. Leich – Stegeman te gaan verwijderen.  Sinds nov 2018 is bij het graf een mededeling geplaatst met het verzoek aan de rechthebbende zich te melden.  Tot op moment van vandaag is …

DE PIETER VAN STAAVEREN KLOKKENSTOEL

Het stichtingsbestuur heeft besloten om als dank en waardering van de werkzaamheden, die de heer Van Staaveren als vrijwilliger meer dan 40 jaar voor de stichting heeft verricht de klokkenstoel op de begraafplaats naar hem te vernoemen.  De heer van Staaveren heeft zich in het bijzonder ingespannen om de klok uit de grote kerk voor …