Links

online-begraafplaatsen.nl
Voor het vinden van namen van begraven en ooit begraven personen kunt u de volgende link gebruiken.

www.schiltmeijer.nl
Voor het vinden van namen van begraven en ooit begraven personen kunt u de volgende link gebruiken.

NB. Er worden in dat overzicht bij de namen nummers vermeld. Deze corresponderen NIET met de grafnummers op de begraafplaats.Voor het juiste grafnummer of de juiste locatie aanduiding kunt u per post een aanvraag zenden naar:Administratie begraafplaats Houtrijk en Polanen
Postbus 260,
1160 AG Zwanenburg
Of per e-mail: graven@begraafplaatszwanenburg.nl
Het is aan te bevelen om de naam en voornaam zo volledig mogelijk te vermelden ter voorkoming van vergissingen bij gelijkluidende familienamen.

Landelijke Organisatie Begraafplaatsen LOB
De Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen is de vereniging voor houders van begraafplaatsen in Nederland. 

Op deze website worden de diverse aspecten van deze brancheorganisatie uitgebreid behandeld. Daarnaast biedt deze site veel informatie over begraven en begraafplaatsbeheer, zowel voor LOB-leden als voor overige belangstellenden.

www.uitvaart.nl/vraag-een-expert.nl
Op deze site geven deskundigen, o.a. Mr. W. van der Putten en Notaris Van de Griend antwoorden op de meest voorkomende vragen op het gebied van begraven, begraafplaatsen enz.