Nieuws

Gedenkstenen verwijderen

In mei 2022 stond een 16-tal gedenkstenen op de lijst van opgezegde graven. Twee stenen zouden naar de rechthebbenden teruggaan. De overige 14 zijn toen van een rood merkteken voorzien. Het stond in de planning om in november vorig jaar de stenen te verwijderen. Door omstandigheden kon dit helaas niet doorgaan.

Op 14 februari j.l. zijn de stenen verwijderd en aan het daartoe aangewezen bedrijf ter vergruizing aangeboden.

Het eerder genoemde tweetal stenen werd door de rechthebbenden opgehaald.

Zwanenburg-Halfweg Gedenkt 2023

Gewoonlijk is dit op de laatste vrijdagavond in oktober. Echter in verband met (school) vakanties vindt deze avond nu plaats op vrijdagavond 13 oktober 2023 en zoals gebruikelijk van 19.00 tot 21.00 uur.

Het leek ons nuttig om dit nu reeds aan te kondigen.

Commissie Zwanenburg-Halfweg Gedenkt