Nieuws

Stenen verwijderen 2023

Verwijzend naar onderstaande meldingen kunnen wij nu aangeven dat de gemerkte stenen op

maandag 12 februari j.l. zijn verwijderd.

De rechthebbende die de steen weer in ontvangst wil nemen is per brief op de hoogte gesteld dat de steen gereed staat/ligt. Advies aan hem is om met de hovenier contact op te nemen.

Aanvullende melding:

Voornamelijk zijn de “natte” weersomstandigheden de aanleiding geweest om het verwijderen uit te stellen tot na de winterperiode. De rechthebbende die de steen in ontvangst wil nemen zullen wij tijdig op de hoogte stellen wanneer dat zal plaats vinden.

Recentelijk werd een aantal gedenktekens voorzien van een rood merkteken. De huur van de desbetreffende graven werd niet verlengd en daarvoor ontvingen wij de gebruikelijke afstandsverklaring.

Van de in totaal 18 gedenktekens gaat er één terug naar de rechthebbende en van een ander gedenkteken werd een daarop geplaatst bronzen ornamentje reeds door de rechthebbende opgehaald.

Het is de bedoeling om begin november dit jaar de gemerkte stenen weg te halen.

Het gaat hierbij om de volgende graven:

1A-f-22                C. Verhagen en A.E. Snijders

2A-i-2                   G. Herfst en T. Maarschalkerweerd

2C-4-e                  G. Kroonder en A.T. Hes

2C-8-b                  H. van Rooyen en G. van der Jagt

2C-8-h                  K. Geerts            Steen hiervan gaat retour

3A-a-29                 P. Dol en D. Koolhaas

3A-c-22                T.E. Kloos

D-c-02                   S. Meijer en E. Zwaan

D-e-11                  J.C. Immink

D-g-09                  B. van Dijken

E-c-06                   Th.L. en J.P. Signal

E-f-08                   A. Herfst en W. Koetsier

J-h-06                   C. van Oeveren en A.A. Boersma

J-h-10                   J. Hoogendam

J-h-11                   A. Lanser en E.C. Weewer

J-h-15                   H. Engels

K-f-02                   D. Broerse en A. Jaarsma

U-011                   P.C. van Duijvenbode en J. van der Meij

INTERESSANTE (wel belangrijke) OPROEP

Het bestuur van de begraafplaats bestaat uit zeven vrijwilligers die uit respect voor de overledenen de belangen van de begraafplaats zo goed mogelijk behartigen en beheren. Daarnaast straalt een verzorgde begraafplaats een serene rust uit voor het herdenken van dierbaren. Binnen niet al te lange tijd komen er plaatsen in het bestuur vrij door het aftreden van enkele leden omdat zij hun maximale leeftijd bereiken om aan het bestuur te mogen deelnemen

De functies die vrij komen liggen op het gebied van de administratie, financiën en algemeen. Mocht u/je met één van deze gebieden een klik hebben en interesse om het bestuur te komen versterken dan raden wij u/je aan contact met ons op te nemen.

Nieuwe bestuursleden lopen in principe één jaar mee voordat zij definitief besluiten om het bestuur te versterken, zodoende is het mogelijk de sfeer te proeven en inzicht in de werkwijze te verkrijgen.

Wij zien reacties met belangstelling tegemoet.

Zwanenburg-Halfweg Gedenkt 2023

Gewoonlijk is dit op de laatste vrijdagavond in oktober. Echter in verband met (school) vakanties vindt deze avond nu plaats op vrijdagavond 13 oktober 2023 en zoals gebruikelijk van 19.00 tot 21.00 uur.

De avond om samen overleden dierbaren te gedenken in een serene sfeer ondersteund door passende verlichting. Mogelijk weer opgeluisterd door solozang.

Verschillende activiteiten vinden weer plaats zoals brandende drijflichtjes en te beschrijven hartjes.

U allen en zeker ook kinderen zijn weer van harte welkom

Commissie Zwanenburg Halfweg Gedenkt