Het Corona-virus en de Begraafplaats

Ongetwijfeld volgt u allen het nieuws met de maatregelen die onze overheid op advies van de deskundigen neemt en mogelijk nog meer zou kunnen nemen.

Ook de Uitvaartbranche heeft en krijgt hiermee te maken. In nieuwsuitzendingen wordt dan ook geboden om met een maximaal aantal directe familieleden en belangstellenden aanwezig te zijn.

Onze begraafplaats zelf verzorgt alleen de voorbereidende werkzaamheden zoals het openen en weer sluiten van de graven.

Alle verdere handelingen worden door de uitvaarverzorgers voorbereid en gedaan. Laat u dan ook door hen voorlichten. 

Wij verzoeken u dan ook dringend om daaraan zonder meer gevolg te geven.

De landelijke organisatie van begraafplaatsen (LOB), waarvan Begraafplaats Houtrijk en Polanen  te Zwanenburg lid is, heeft recentelijk ook een nieuwsbrief laten uitgaan die wel meer gericht is aan Uitvaartverzorgers en de beheerders van de begraafplaatsen die wel zelf vele handelingen verrichten doch ook wordt daarbij verwezen naar de adviezen van het RIVM.

Voor de volledigheid laten wij hieronder toch de LOB nieuwsbrief meegaan.

Bestuur Begraafplaats Houtrijk en Polanen

Zwanenburg en Halfweg gedenkt

op vrijdagavond 18 oktober van 19.00 tot 21.00 uur

In tegenstelling tot de voorgaande Gedenk- en Herdenkavonden vindt deze nu plaats op vrijdagavond 18 oktober van 19.00 tot 21.00 uur 
op de begraafplaats Houtrijk en Polanen aan 
het einde van de Kerkhoflaan te Zwanenburg.
Iedereen is en zeker ook de kinderen zijn weer van harte welkom op deze avond om overleden dierbaren te gedenken 
ook wanneer deze elders begraven liggen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 2019-01flyer-zwanenburg-1.jpg

BELANGRIJKE MEDEDELING Knuffels op de gedenkstenen

Helaas ontvangen wij af en toe het bericht dat er een knuffel van een gedenksteen is verdwenen.

Omdat deze voor de betrokkenen een grote emotionele waarde hebben, verzoeken wij u indien u op de begraafplaats of mogelijk zelfs elders een onbekende knuffel tegenkomt die door één of andere onbekende oorzaak of ja mogelijk zelfs door wat grotere vogels zijn verplaatst, ze op de bank bij de aula neer te leggen, zodat de knuffels weer bij de oorspronkelijke gedenksteen kunnen worden teruggeplaatst.

Het bestuur

Mededeling

Binnenkort wordt op het gedenkteken van een 7-tal graven een rode stip aangebracht. De huurtermijn van deze graven is geëindigd en door de rechthebbenden is verklaard dat er niet langer wordt verlengd. Twee graven waarvan de termijn is verlopen en waarbij ook van verder huren wordt afgezien, worden niet gemerkt want de gedenktekens gaan terug naar de rechthebbenden. Het verwijderen en ophalen van de stenen gaat in november dit jaar plaatsvinden.

DE PIETER VAN STAAVEREN KLOKKENSTOEL

Het stichtingsbestuur heeft besloten om als dank en waardering van de werkzaamheden, die de heer Van Staaveren als vrijwilliger meer dan 40 jaar voor de stichting heeft verricht de klokkenstoel op de begraafplaats naar hem te vernoemen. 

De heer van Staaveren heeft zich in het bijzonder ingespannen om de klok uit de grote kerk voor het duodorp te behouden. Met zijn ontwerp en constructieve vaardigheden staat er nu al enige jaren een schitterende klokkenstoel op de begraafplaats die bij elke uitvaart op de begraafplaats wordt geluid. 

Tijdens de afscheidsbijeenkomst heeft de heer van Staaveren de plaquette onthuld die binnenkort bij de klokkenstoel zal worden geplaatst. 

Naast de van Nieuwenhuijzen boom hebben we nu op de begraafplaats ook 

-DE PIETER VAN STAAVEREN KLOKKENSTOEL-

Wijziging in het bestuur

Na ruim 40 jaar zich met tomeloze geestdrift en enthousiasme als vrijwilliger te hebben ingezet, heeft op 14 januari 2019 de heer P. van Staaveren zich teruggetrokken als bestuurslid. 

Het bestuur kijkt dan ook met veel respect terug op de verrichte werkzaamheden en de zaken die door de heer Van Staaveren zijn verwezenlijkt. Wij zijn dankbaar dat hij zo een lange tijd voor de stichting bezig heeft willen zijn. Wij wensen hem nog vele gezonde jaren samen met zijn vrouw en overige dierbaren toe. 

De heer Van Staaveren wordt opgevolgd door de heer W. Oostwouder die per 14 januari als medebestuurder en beheerder is benoemd. Hem wensen wij een hele goede tijd in het bestuur toe.

Gedenkstenen

Heden zijn de gedenkstenen van een 9-tal particuliere graven waarbij van verder huren werd afgezien verwijderd. De stenen zijn ter vergruizing bij het daartoe gespecialiseerde bedrijf aangeboden.